stdcc

Optional slogan here

Font Size

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

Бид юу хийдэг вэ?

Үндэсний болон олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд

Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран аялал жуулчлалыг тогтвортойгоор хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд нийцсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

Сургалтууд

Аялал жуулчлалын мэргэжилтнүүд, бизнес эрхлэгчид, үйлчилгээний ажилчид, орон нутгийн иргэд, их дээд сургуульд аялал жуулчлалын мэргэжлээр суралцагчид болон аялал жуулчлалын мэргэжлийн багш нарт зориулан тэдний хүсэлтийн дагуу мэргэжлийн сургалтуудыг явуулдаг.

Зөвлөгөө

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын болон дотоодын бизнесийн болон үйлчилгээний байгууллагууд, их дээд сургуулиудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг.

Сэтгүүл

Аялал жуулчлалын салбарын анхны мэргэжлийн сэтгүүл болох “Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил” сэтгүүлийг 2007 оноос улиралд нэг дугаарыг Монгол хэл дээр эрхлэн гаргаж, нийт 11 дугаар гаргаад байна.

Оюутны клуб

Аялал жуулчлалын чиглэлээр суралцагч оюутан залуусын “Залуус Өөрчлөлт Хийж Чадна” клубыг дэмжин, тэднийг мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, онолын мэдлэгээ практикт ашиглах, суралцах боломжуудыг нээн өгч хамтран ажиллаж байна.

You are here Бидний тухай Бид юу хийдэг вэ?